Wappen Krakovec

Krakovec

Krakovec a husitská tradice

Roku 1380 dostává Jan Jíra z Roztok, oblíbenec krále Václava IV., pevnost Krakov do svého léna. Nový majitel byl krátce předtím povýšen do šlechtického stavu a zastával důležité úřady. Proto také disponoval velkým bohatstvím. Během tří let nechal postavit pozdně gotický hrad, tehdy architektonickou novinku. Hrad nebyl ani tak pevností, jako spíše přepychovou rezidencí, která svým obyvatelům poskytovala život téměř luxusní; je například doloženo, že obytné místnosti byly vytápěny. Celý hrad byl zabezpečen hradbou a věží. Zřejmě z finančních důvodů byl Jíra donucen hrad v roce 1410 prodat Jindřichu Leflovi z Lažan.

Jindřich Lefl byl dvorním radou u Václava IV. Byl Husovým ochráncem, v bitvě pod Vyšehradem bojoval ovšem na straně krále Zikmunda. Hrad  Krakovec měnil své majitele až do roku 1783, kdy ho zasáhl blesk a vyhořel. „Husův dub“, pod kterým měl Hus kázat, byl také zničen ohněm. Dnes je hrad částečně restaurován, prohlídky jsou možné.

 

Na pozvání Lefla v půli července 1414 přijel na hrad jeho později nejznámější obyvatel - Jan Hus. Zde mohl nerušeně psát a kázat. Sloužil mše v hradní kapli, setkával se s lidem, kázal při svatbách, posvíceních a pod dubem na Krakovci.  „Pane Jindřichu Leffle, žijž dobře se svou ženou a mějž dík za tvou laskavost; Pán Bůh budiž tvou odměnou“, tak psal Jan Hus v dopise z Kostnice přátelům do Čech 5. července 1415. Z hradu také v roce 1414 Hus podnikl cestu do Prahy. Obrátil se na krále, královnu a na arcibiskupa Konráda Vechtu s prosbou, aby mu osvědčili, že v království Českém není podezřelý z kacířství. Sedm šlechticů Husa podpořilo, král se ale stáhl.

 

Dva páni, Jan z Chlumu a Václav z Dubé, Husovi na Krakovec doručili výzvu krále Zikmunda přijet do Kostnice. Jan Hus měl zlé tušení, i když mu Zikmund zaručil glejt. Svému žáku Martinu z Volyně píše: „Prosím, neotvírej tento dopis, dokud si nebudeš jistý, že jsem po smrti.“ V dalším dopise přátelům do Prahy píše Hus: Již snad v Praze více mě před smrtí neuzříte: pakli mocný Bóh mě vám ráčí vrátiti, tím se veseleji uzříme; a ovšem když v radosti nebeské spolu sě shledáme“. 11. října 1414 opouští Hus se svým doprovodem Krakovec ve směru na Kostnici.

 

Pod hradem byla v roce 2011 odhalena socha Mistra Jana Husa od sochaře Milana Váchy.

 • Luftbild Krakovec

  Letecký pohled ©Petr Navrkal

 • Holzbrücke

  Hrad je přístupný po dřevěném mostě.

 • Kapellen Anbau

  Na masivním pilíři spočívá přístavba kaple.

 • Treppenaufgang

  Vnitřní schodiště hradu

 • Gebälk

  Silné nosníky podporující most.

informace

Státní Hrad Krakovec

Krakovec č.p. 4

CZ-270 35 Petrovice
Tel.: +42(0)313 549302
Email: krakovec@stc.npu.cz
Internet: http://www.hrad-krakovec.cz/

Pamětihodnosti

Hus-Statue

Socha Jana Husa před kulisou hradu

Hus-Statue

Památná deska

Památka na cestu Jana Husa do Kostnice

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí