Wappen Plasy

Plasy

Plasy a husitská tradice

První zmínky o Plasích jsou spojeny s klášterem cisterciáků, který nechal založit v roce 1144 král Vladislav II. jako dceřiný klášter kláštera Langheim v Horních Francích (Oberfranken). Románský kostel kláštera byl vysvěcen v roce 1204. Mniši zde zřídili obytné budovy a nemocnici. Svůj majetek rozmnožovali, takže jim ve 13. století již patřilo padesát vesnic a dvě města v blízkém okolí. Dobou největšího rozmachu kláštera je pak doba Václava IV. - král jej také mnohokrát navštívil. V r. 1421 byl klášter vypálen husity pod velením Prokopa Velikého, ale obstál a nezanikl. V 17. století prodělal barokní přestavbu. Zajímavostí je jeho poloha v močálovité krajině. Půda byla zpevněna více než pěti tisíci dubových pilířů. V 18. století za osvícenské vlády císaře Josefa II. byl konvent rozpuštěn a v roce 1826 prodán kancléři Metternichovi, který je v místním mauzoleu pochován. Roku 1993 se započalo s opravami a restaurováním, v roce 1995 byl klášter prohlášen národní kulturní památkou.

 • Winter

  Klášter v zimě  ©Lorenz

 • Turmuhr

  Hodiny na věži  ©Lorenz

 • Die Rückseite des Klosters

  Zadní strana kláštera

 • Das Hotel Rudolf II.

  Hotel Rudolf II.

informace

Správa kláštera Plasy

Plzeňská 2
CZ-331 01 Plasy

Tel.: +42(0)373 322174

Email: plasy@npu.cz
Internet: http://www.klaster-plasy.cz/?Deu:Uvodnik

Pamětihodnosti

Klosteranlage

Areál kláštera

Die Kapelle

Kaple

Der Speicher

Sýpka

Das Mausoleum der Familie Metternich

Mauzoleum rodiny Metternichů

Das Bedřich (Friedrich) Smetana-Denkmal

Pomník Bedřicha Smetany

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí