Wappen Zlutice

Žlutice

Žlutice a husitská tradice

Roku 1415 se schyluje k požáru husitského hnutí. Žlutičtí jsou názorově rozděleni stejně jako obyvatelstvo v celé zemi. Rozhodující je však postoj pána a ten Jindřichův byl jednoznačně protikališnický.

Na jaře roku 1421 se Žlutic krátce a bez většího úsilí zmocnil Jan Žižka z Trocnova, Jindřich z Elsterberka a na Plané se v září 1421 za podpory vojska druhé křížové výpravy opět ujímá své vlády nad městem.

V listopadu téhož roku se krajem vrací vojsko Jana Žižky. Jeho útok byl tentokrát žlutickými odražen a on hledal spásu mezi pravěkými valy na vrcholu nedaleké stolové hory Vladař. Nepřízeň počasí a hlad ho však třetího dne donutily k ústupu. Prorazil se svým vojskem obklíčení a stáhl se do Žatce.

Na Velikonoce roku 1422 dobyli Žlutice kališničtí pražané. Město vyplenili, ale neobsadili. Zabíjeli místní obyvatelstvo, zapalovali domy a o kořist se poté pobili mezi sebou. Více než sedmdesát jich při tom přišlo o život a mnoho raněných převezli sedláci do Prahy.

Obnova města trvala nejméně dva roky. Žlutice se dostaly do zájmové sféry kališnického pána Jakoubka Bílinského z Vřesovic, který ještě roku 1424 patřil k předním táborským hejtmanům. Využíval husitského hnutí k agresivnímu získávání majetků v severozápadních Čechách. V roce 1426 dobyl i strategicky důležité Žlutice a umístil do něj svou posádku.

 Armáda třetí křížové výpravy však byla i nad jeho síly, a tak Jakoubek roku 1427 bez boje město opouští a dočasně je přenechává Alešovi ze Šternberka a z Holíče. Po vyhnání křižáků z Čech Jakoubek z Vřesovic město obsazuje. Po celý zbytek roku 1427 a po část roku následujícího vede Markéta s Alešem proti Jakoubkovi o Žlutice boj právníky i vojskem. Snaha to však byla marná, a tak Markéta přeci jen Jakoubkovi ve druhé polovině roku 1428 prodává žlutické panství.

Jakoubek z Vřesovic proměnil Žlutice v centrum pro své výboje do blízkého i širokého okolí. K obraně města postavil hrad Nevděk a přestavěl tvrz Mazanec na hrad. Jakoubek umírá pravděpodobně roku 1460.

V roce 1537 prodali potomci Jakoubka z Vřesovic Žlutice pánům z Plavna, kteří finančně podpořili městskou obec žlutickou při pořízení jednoho z nejkrásněji iluminovaných graduálů 16. století – Žlutického kancionálu.

  • Náměstí

    Náměstí

  • Náměstí v zimě

    Náměstí v zimě

  • Žlutice

    Žlutice

Informace

IC Žlutice

Velké náměstí 37

364 52 Žlutice

+420 353 393 187

Pamětihodnosti

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice

Akce

Festival Viva la musica

Festival Viva la musica

09.2019

Pouť ke svátku Navštívení Panny Marie

Pouť 

20.06.2020

Pouť ke svátku Navštívení Panny Marie

 Žlutické divadelní léto

29.-31.05.2020

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí