Wappen Plzen

Plzeň

Plzeň a husitská tradice

Plzeň založil pravděpodobně v roce 1295 král Václav II. pod názvem Nová Plzeň. Město Starý Plzenec, které bylo osídleno již v předchozích dobách, ztratilo nyní svou pozici. Plzeň, položená na třech řekách a dvou důležitých obchodních cestách, byla určena  k převzetí významné role v Čechách, proto byla její výstavba plánována velmi velkoryse. Náměstí je jedno z největších v Evropě. Plzeň se rychle rozvíjela politicky i hospodářsky. Dělily se zde cesty z Prahy do Norimberka, do Řezna (Regensburg) a do Chebu s návazností na severoněmecká města. Císař Karel IV. dal k zabezpečení těchto cest vybudovat hrad Karlova koruna, který byl později přejmenován podle vrchu Radyně, na kterém stojí. V Plzni byly založeny dva kláštery: klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (dle kroniky Beneše minority, vzniklé patrně v letech 1451-1462, založený v roce 1297) a dominikánský klášter s kostelem sv. Ducha písemně doložený od roku 1300. Tyto dva kostely patřily k nejstarším stavbám  v Plzni (kostel sv. Ducha byl zbořen r. 1802). Roku 1320 byl založen špitál. Město mělo takový význam, že v zákoníku císaře Karla IV. Majestas Carolina byla Plzeň uvedena mezi těmi městy, která nesmějí být dána do zástavy. Ve 14. století vzniká městské opevnění s mnoha baštami a vodním příkopem.

 Plzeň byla zpočátku reformnímu hnutí nakloněna. Působil zde kazatel  Václav Koranda, přívrženec radikálního křídla. Již v roce 1414 byli z města vyhnáni duchovní Řádu německých rytířů. Poté, co kněží v Táboře předpověděli konec světa na únor 1420, mělo podle chiliastické nauky zůstat ušetřeno pět měst, mezi nimi také Plzeň jako město „Slunce“. S Korandou a jeho oddanými stoupenci se Plzeň stala centrem husitského hnutí. Na jaře táhli všichni husiti do Tábora. Plzeň ihned vyměnila strany a stala se katolickou.  Václav Koranda patřil i v Táboře k radikálnímu uskupení. Zemřel asi v roce 1453 jako hradní vězeň Jiřího z Poděbrad, kterému se nechtěl podrobit. V Plzni byl na popud krále Václava IV. založen v r. 1415 plzeňský landfrýd (Landfrieden). Roku 1420 byl Landfrýd potvrzen a podpořen Zikmundem Lucemburským, odměněn majetky a vybaven penězi. V následujících křížových taženích se Plzeň stala základnou odpůrců husitů a baštou katolicismu. Husité se pokusili celkově pětkrát město obsadit, naposled od července 1433 do května 1434, čímž si chtěli vydobýt lepší pozici u koncilu v Basileji. Plzeň se nepodrobila, před vyhladověním ji zachránil odpadlík Přibík z Klenové, který Plzeňanům obstaral obilí. Na obléhání se podílel i Jan Čapek ze Sán, který se svým oddílem bojoval v Pobaltí a jako dar krále si odtud přivezl velblouda. Při pokusu o osvobození byl velbloud ukořistěn a dodnes symbolicky zdobí městský znak. Za třicetileté války trpělo město jak pod císařským vojskem, které se tu usídlilo, tak i pod Švédy. Na konci byla spoušť a hospodářsky zruinované město. Trvalo téměř celé další století, než se Plzeň vzpamatovala. Díky vybudování Škodových závodů, proslulého pivovaru a dalších podniků se mohla postupně stát průmyslovou metropolí západních Čech. Historické centrum bylo prohlášeno za památkovou zónu.

 

Mistr Jan Hus se dozvěděl, že v Plzni dochází k nepřátelským sporům. Píše proto ve druhé polovině roku 1411  Plzeňanům: Velmi tesklivě slyším, že máte rnezi sebú roztrženie a nesvornost v pravdě boží, že dobře počenše zle konáte, boha hněváte, duše své tupíte, zlý příklad jiným dáváte a svú čest maříte, pro malý zisk světa tohoto málo vážíte život věčný“ Ještě před odesláním svého listu dostal Jan Hus dopis z Plzně: „Po napsání lista přišel mi list, v němž psáno jest, že bránic kněžie čísti čtenie přirozeným jazykem česky neb německy“.

 • Luftbild

  Letecký pohled  ©Libor Sváček

 • Luftaufnahme

  Letecký pohled  ©Libor Sváček

 • Oben

  Letecký pohled  ©Libor Sváček

 • Prager Straße

  Pražská ulice ztratila její historický charakter. Teprve o kus dále, u Pražské brány, můžeme tušit starou Plzeň.

 • An der Nerudova ulice ist ein ganzer Häuserblock mit Gemälden aus der Geschichte Tschechiens verziert

  V Nerudově ulici je celý domovní blok vyzdoben malbami s motivy z českých dějin.

 • Hus

  Zobrazení Jana Husa

 • Die Radbusa von der Prager Straße aus gesehen

  Radbuza od Pražské ulice

informace

Informační centrum města Plzně
nám. Republiky 41

CZ 310 16 Plzeň

+42(0)378 035330
Email: posta@plzen.eu
Internet: https://www.plzen.eu/obcan/

Pamětihodnosti

Die St. Bartholomäus Kathedrale

Katedrála sv. Bartoloměje

na náměstí. Centru města dominuje kostel s nejvyšší věží  v České republice (102 m).

Brunnen

Fontána

na náměstí (Fotogafie: Libor Sváček).

Pod starým městem se nachází historické podzemí, ve kterém byly ve středověku skladovány potraviny a nápoje. Historické podzemí je přístupné veřejnosti.

Die Große Synagoge

Velká synagoga

v Plzni je druhou největší v Evropě a třetí ve světě.

Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche

Kostel Církve československé husitské

v Plzni nese jméno Karla Farského.

Das Hus-Denkmal

Husův pomník

v Plzni-Doubravce

Auch im Stadtteil Křimice findet sich ein Hus-Denkmal

Husův pomník

v městské části Křimice

Das Mestl-Haus mit dem Wasserturm

Mestlův dům s vodárenskou věží

Die Fleischbänke (Masné krámy)

Masné krámy

v Pražské ulici

Das Franziskanerkloster

Františkánský klášter

Gotický františkánský kostel patří k nejstarším zachovaným budovám v Plzni.

Das weltbekannte Tor zur Pilsener Brauerei

Světoznámá brána plzeňského pivovaru

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí