Wappen Tachov

Tachov

Tachov a husitská tradice

Tachov patří k nejstarším sídlům v západních Čechách. První zmínku o něm najdeme v roce 1115. V letech  1126 - 31 zde kníže Soběslav, dle dobových svědectví, přestavěl významnou pevnost k ochraně cesty do Falce. Rozmach prožívá Tachov za vlády Přemysla Otakara II., který zde nechal vybudovat královské městov blízkosti kamenného hradu, který vybavil vysokou válcovou věží. Ten byl v pozdějších dobách přestavěn na zámek. Město bylo bylo obehnáno hradbami, které se z velké části dochovaly dodnes. Patří k nejlépe dochovaným městským opevněním v Čechách a táhnou se v délce téměř 700 metrů. Hradby jsou jeden a půl metru silné a deset metrů vysoké. Zachována zůstala i většina původních obranných věží.

Dominantu města tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný  ve 14. století. Dalším svatostánkem byl kostel sv. Václava, umístěný vně městských hradeb. Král Jan Lucemburský v r. 1329 vydal listinu, jíž daroval farní kostel rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Lze tedy jen spekulovat, zda šlo o hlavní městský chrám nebo kostel sv.Václava. Kostel Nanebevzetí je v držení řádu dodnes. V Tachově té doby stál, opět vně hradeb, také špitál, jenž byl zaznamenán poprvé v roce  1358.

Období husitských válek město citelně poznamenalo. Celkově bylo proti husitům do Čech podniknuto pět křížových tažení, která ale vždy skončila vítězstvím husitů. Čtvrté křížové tažení proběhlo v roce 1427. Průběh bitvy ve dnech 2.- 4. srpna 1427 byl líčen podle očitého svědka Bartoška z Drahonic: „A když tak zvaní Táborité a Pražané se Němcům na tři míle nebo ještě méně přiblížili, uprchla knížata z města Stříbra do Bavor a při útěku v Tachově nechali velké dělo, které král Zikmund zapůjčil Plzeňským. Knížata jela sama na voze přes lesy. Mezi nimi byl také  kardinál, vyslanec papežský, takže byl s nimi táhl proti kacířům. Při útěku jim kardinál ukazoval vlajky, totiž říšskou vlajku a papežskou zástavu, také kříž držel vysoko, na který se měli rozpomenout a káral je mnoha slovy.“  

Ačkoli proti husitům, vedeným Prokopem Velikým, stály na straně křižáků pod vedením kardinála Beauforta z Winchesteru a Fridricha I. von Hohenzollern tisíce rytířů a pěšáků, k regulérní bitvě patrně vůbec nedošlo. Urputné boje mezi husity a obránci tak byly svedeny jen o samotné město. Při V. křížovém tažení za vedení Juliana Cesariniho byl Tachov od 1. do 8. srpna 1431 neúspěšně obléhán. Město tak zůstalo i nadále (do 1434) husitské. Na paměť vítězství husitů v r.1427 byl na kopci Vysoká u Tachova vztyčen pomník. V Tachově si bitvu připomínají každých pět let soudobými oslavami.

 V současné době je Tachov okresním městem a má 12.000 obyvatel.

 

Tachov byl pravděpodobně posledním českým městem, kterým Mistr Jan Hus projížděl na své cestě do Kostnice.

 • Ein Wehrturm mit Stadtmauer

  Obranná věž a městské hradby, v pozadí kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Die Stadtbefestigung ist noch gut erhalten

  Městské opevnění je dobře zachováno.

 • Ein Spaziergang entlang der Mauer lohnt sich

  Procházka podél hradeb se rozhodně vyplatí.

 • Historische Häuser am Marktplatz

  Historické domy na náměstí

 • Tor zum Schloss

  Oblouk zámecké brány

informace

Městské kulturní středisko
Informační centrum
Náměstí republiky 119

CZ-347 01 Tachov

Tel.: +42(0)374 630 001

Email: infocentrum@mkstc.cz
Internet: http://www.tachov-mesto.cz/

Pamětihodnosti

Denkmal der Schlacht der Hussiten auf dem Berg Vysoká

Památník bitvy u Tachova na vrchu Vysoká

Die Marienkirche

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Die Friedhofskapelle

Hřbitovní kaple

Eine Kirche mit daneben liegenden Museum

Jeden tachovský kostel a sousedící regionální muzeum

Die Reithalle in Světce

Jízdárna ve Světcích

Akce

Wappen

Tachovské městské slavnosti

07.-09.08.2020

Wappen

Veselé čertování

05.12.2020

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí