Wappen Bärnau

Bärnau

Bärnau a husitská tradice

Bärnau leží v severní části Horní Falce, která přináležela ke starému cisterciáckému  opatství Waldsassen. Klášter Waldsassen byl založen v roce 1133 markrabětem Diepoldem III. V roce 1343 bylo Bärnau povýšeno na město  a obehnáno opevněním s příkopem.  V letech 1350-1405 patřilo město k Novým Čechám. Karlovi IV. na Bärnau velmi záleželo.  Dne 22. července 1351 propůjčil Bärnau proto v souvislosti s prvním obnovením svobod města všechna práva, která mělo i město Tachov. K posílení politického významu Bärnau měla městem vést také Zlatá stezka. Tato cesta byla také Karlem IV. velmi hojně užívána.  Už roku 1405 bylo Bärnau opět odejmuto  českému panství a přešlo ke Kurpfalzi. Městské právo z Tachova bylo nyní nahrazeno právem  města Amberg.  Roku 1414 byla občanům města Bärnau propůjčena už počtvrté městská práva, tentokrát ze Sulzbachu. Od roku 1628 patřilo Bärnau ke kurfiřtství Bavorsko a zůstalo nadále starobavorským městem na hranicích s Čechami.Jan Hus se pravděpodobně vydal do Kostnice se smíšenými myšlenkami i obavami. Překročení hranice z Čech do tehdejšího Německa si tehdy sotva povšiml. Neboť: Nejstarší nalezený hraniční kámen, který takto vyměřil úřad ve Weidenu, pochází z roku 1774. O svém prvním kontaktu v německém Bärnau zpravuje Jan Hus svým přátelům v Čechách dopisem z 24.10.1414 následovně: „Svatý  Ježiši Kriste! Vězte, že jsem nikdy v kapuci přes hlavu, nýbrž bez pokrývky s odkrytým obličejem cestoval. A když jsem opustil Čechy, očekával mne - ještě než jsem vstoupil do města  Bärnau – farář s duchovními, a když jsem vstoupil do světnice, podal mi ihned velký korbel vína k přípitku a velmi přátelsky přijal i se svými pomocníky celé učení a prohlásil, že je navždy mým přítelem." (Zdroj: Dopisy Johanna Husa (psáno v Kostnici 1414-1415), Ferdinand Mikowec, Lipsko 1849.)

  • St. Nikolaus

    Kostel sv. Mikuláše dominuje pohledu na Bärnau ze severního směru.

informace

Turistické informace

Marktplatz 1

D-95671 Bärnau

Tel.: +49 (0)9635 920319
Email: tourist.info@baernau.de

Internet: http://www.baernau.de/

Pamětihodnosti

Německé muzeum knoflíků

Německé muzeum knoflíků bylo otevřeno v roce 1975 a sídlí v historických prostorách bývalého domu Kommunbrauhaus od roku 1990. Výroba knoflíků byla dříve živobytím v regionu.

St. Nikolaus

Kostel sv. Mikuláše

Katolický farní kostel svatého Mikuláše byl dostavěn v roce 1733. Současná budova je jedním z nejvýznamnějších kostelů "selského baroka".

Das Rathaus

Radnice

Radnice byla po velkém požáru z 1.9.1839 v roce 1898 přestavěna.

Bärenbrunnen

Fontána s medvědem na náměstí

Kapelle

Kaple v západní části obce

Gedenksäule

Na náměstí se nachází kromě jiného také památný sloup.

Johannes Nepumuk Statue

Plastika Jana Nepomuka na náměstí

Hus-Denkmal

Památník Jana Husa

V prosinci 2008 byl odhalen památník Jana Husa nedaleko Zlaté stezky.

Urlinie der Goldenen Straße

Zbytek původní části „Zlaté stezky"

U památníku Jana Husa se nachází zbytek původní části „Zlaté stezky".

Hussenbeiml

"Hussenbeiml"

Několik husitů padlo při dobývání města a jsou pohřbeni u památníku Hussenbeiml na cestě do Ellenfeldu. Tabulka vedle sloupu odkazuje na rok 1419, což ale není prokázáno.

Geschichtspark

Historický park Bärnau- Tachov

Archeologický skanzen Vás zve na cestu do historie 9. až 13. století .

Otevírací doba : Úterý - neděle, 10.00 - 18.00 hod.

Akce

Historickém parku

Tržiště ve vrcholném středověku v Historickém parku

13.04.2019 - 23.04.2019

Historickém parku

Středověký spektákl

20.06.2020

Historickém parku

Slovanské dny v Historickém parku

04.07.2020

Historickém parku

Vojenský manévr v Historickém parku

08.-09.08.2020

Historickém parku

Podzimní slavnost v Historickém parku

18.10.2020

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí