Wappen Neustadt

Neustadt an der Waldnaab

Neustadt a husitská tradice

Písemně byl Neustadt an der  Waldnaab poprvé zmíněn v roce 1218. Město leželo na důležitých obchodních stezkách, které se křižovaly u Neustadtu. Roku 1353 spojila sňatkem s Karlem IV. panství Sternstein-Neustadt Anna z Wittelsbachu. Roku 1354 věnoval král Karel IV. občanům Neustadtu les, který je společně užívaný až do současné doby. Jako důkaz věrohodnosti tohoto daru zde zanechal Karel IV. svou rukavici, která je uložena v muzeu města Neustadt.

 

Od roku 1427 byl Neustadt ohrožován husity. Neustadt se chránil smlouvou uzavřenou 5.7.1434 s Čechy: Útoky musejí být do budoucna oznámeny 14 dní předem. Roku 1562 bylo panství Sternstein-Neustadt převzato českým šlechtickým rodem Lobkoviců. Neustadt se stal knížectvím. Díky nově založenému Rýnskému spolku byly roku 1806 na nátlak Napoleona zrušeny malé státy a Neustadt an der Waldnaab přešel k Bavorskému království. S výstavbou železnice nabyl Neustadt během krátké doby značného významu. V Neustadtu se usídlily sklářské fabriky z Bavorského lesa a během pár desetiletí se stal Neustadt evropským centrem olovnatého skla.

 

Dne 15.10.1414 vešel Jan Hus se svojí družinou po cestě z Bärnau přes Thanhausen, Hohenthal, Plößberg, Wildenau, Püchersreuth a Störnstein do Neustadtu an der Waldnaab. V jednom dopise z 24.10. 1414 se můžeme o Neustadtu dočíst: „Pak v Neustadtu mě všichni Němci rádi viděli.“  Přes dnešní vnitřní vorařskou silnici došla družina Jana Husa do Neustadtu, dojela na náměstí směrem na Altenstadt a Weiden. Starý zámek z 12. století na náměstí Neustadtu musel tedy Jan Hus také vidět.

  • Marktplatz

    Náměstí města Neustadt

  • Rückseite Altes Schloss

    Za návštěvu stojí také barokní zahrada se zbytky městských hradeb, která se nachází za Starým zámkem.

  • Gebührentafel

    Historická deska poplatků v Neustadtu na řece Waldnaab

informace

Město Neustadt a.d.Waldnaab

Stadtplatz 2-4

D-92660 Neustadt a.d.Waldnaab

Tel.: +49(0)9602 94340
Email: poststelle@neustadt-waldnaab.de
Internet: http://www.neustadt-waldnaab.de/

Pamětihodnosti

Rathaus

Radnice na náměstí

byla dostavěna 1824.

Das Alte Schloss

Starý zámek

byl vystavěn přibližně 1532-1620.

Das Neue Schloss

Nový zámek

byl vystavěn 1698-1720. Za vidění stojí také kaple.

Die Pfarrkirche St. Georg

Farní kostel Sv. Jiří

byl dostavěn v r. 1735.

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí