Wappen Plana

Planá

PlanÁ a husitská tradice

První zmínka o Plané se datuje do roku 1251. Planá měla výhodnou polohu na obchodní cestě Via Carolina. Nejstarší kostel sv. Petra a Pavla byl zaznamenán již ve 13. století. Na začátku 15. století byla Planá významným dobře opevněným městem. Západně od města stál gotický hrad údajně ze 13. století, v 16. století renesančně přestavěný na zámek. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl původně též gotický; hlavní portál pochází také ze 13. století. V 18. století dostává kostel barokní přestavbou svou dnešní podobu. Kostel sv. Anny u Plané  byl zaznamenán v roce 1515. V době reformace byl kostel zavřen, všechny sochy a další sakrální předměty vyneseny a strčeny do kůlny před kostelem. Vypráví se, jak chtěl jeden sedlák zachránit tyto svaté předměty. Naložil je na vůz, ale koně se nechtěli hnout z místa. Jen s velkou námahou  dopravil sedlák svou fůru domů. Štěstí mu to ale nepřineslo, tak se rozhodl věci do kostela vrátit. Od té doby měl zase dobrou úrodu a i dobytku se dařilo lépe.

Planá prožila rozkvět za vlády Šliků. Město mělo mincovní právo, v Plané a jejím okolí se dobývala stříbrná ruda. Dnes si můžete v Hornickém muzeu prohlédnout štolu téměř 200 m dlouhou.

 

Je pravděpodobné, že Jan Hus oblastí kolem Plané projížděl.

 • Luftbild Plana

  Letecký pohled

 • Krankenhaus und Kirche

  Nemocnice a kostel se nachází na malebném místě.  ©Anna Svatá

 • Marktplatz

  Domy na náměstí, v pozadí věž chrámu Nanebevzetí Panny Marie

 • Schloss

  Zámek je prázdný od dob, kdy jej využívala armáda.

 • Brauereiwirtschaft

  Vstup do pivovaru v Chodové Plané

informace

Městský úřad Planá
Náměstí Svobody 1

CZ-348 15 Planá

+42 (0)374 752911

Email: tajemnice@muplana.cz
Internet: http://www.plana.cz

Pamětihodnosti

Das Rathaus

Radnice

Das Bergbaumuseum

Hornické muzeum

Marktplatz

Náměstí Svobody

Kloster Tepla

Klášter Teplá

Am Marktplatz in Chodová planá

Na náměstí v Chodové Plané

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí