Wappen Naumburg

Naumburg

Naumburg a husitská tradice

Poprvé je vyprávěn příběh o záchraně města dětmi v knize Chronikon Numburgense od Capsara Eulenbergera z let 1684/1685. Téměř současně se objevil daný příběh také ve školních kronikách.

Takže byla to doba po 30leté válce. Ale nebyl brán zřetel na ni, ale na saskou bratrovražednou válku (1446-1451), v níž táhly s vévodou Wilhelmem české oddíly do boje a napadly také naumburgského biskupa. Ohroženo bylo i město. Vévoda nechal zničit mlýny v okolí, obsadil  trajekt a ohrožoval město. Vévoda a biskup Petr se poté dohodli na vyrovnání, v jehož rámci bylo městu mj. darováno 100 guldenů pro pořádání velké slavnosti. Zde lze nalézt původ husitské pověsti. Nicméně tato zůstala omezena na oblast škol a je v těchto letech „spojena“ s jednou starou školní oslavou. Již v roce 1526 lze o ní nalézt v účtech radnice první zmínku.

Teprve v r. 1782 zveřejněné písemnosti učitele vojenské posádky Georga Rautha    "Slabost nad silou  nebo podrobná zpráva o husitských oddílech, které tábořily v r. 1432 před Naumburgem, a s tím spojené školní a třešňové slavnosti“, pronikla pověst na veřejnost, k čemuž přispělo také to, že o ní vyprávěli spisovatelé a psali o ní v novinách.  Nadregionálně známou se pak stala zejména díky hře "Husité před Naumburgem " autora Augusta von Kotzebue z roku 1803.

Speciálně pro danou pověst byla v roce 1832, to znamená 400 let po legendárním obležení, napsal Karel Seyferth píseň třešňové slavnosti. V roce 1920 vytvořil Walter Hege 12 siluet, které znázorňují pověst třešňových slavností. Ty jsou stále až do dneška k vidění na fasádě jednoho domu v ulici Marienstraße 5-6.

V současné době je každý rok o posledním červnovém víkendu pořádána velká slavnost, která připomíná legendární obléhání a záchranu města.

  • Hildebrandt-Orgel

    Hildebrandtovy varhany v městském kostele sv. Václava,  v roce 1746 je ocenil i J. S. Bach.

  • Historické centrum města s trhem

    Historické centrum města s trhem

Informace

Tourist-Information Naumburg

Markt 6

06618 Naumburg

Tel. 03445-273125
Fax. 03445-273128

E-Mail: tourismus@naumburg.de

www.naumburg.de

Pamětihodnosti

Dóm sv. Petra a Pavla

Dóm sv. Petra a Pavla

Dominanta města Naumburg

Mariánská brána

Mariánská brána

Jediná zachovaná brána, ve které se mj. konají i různé akce.

Akce

Hildebrandtovy dny

Hildebrandtovy dny

02.-06.10.2019

Hildebrandtovy dny

Dny pouličního divadla

15.-17.05.2020

Naumburgské husitské třešňové slavnosti

Naumburgské husitské třešňové slavnosti

25.-29.06.2020

Slavnost vína, hrnčířský trh a slavnost flašinetů

Slavnost vína, hrnčířský trh, slavnost flašinetů a  veletr umění

28.-30.08.2020

Advent

Advent v Naumburgu

23.11.2020

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí