Wappen Slany

Slaný

Slaný a husitská tradice

Chiliastické představy o blížícím se konci světa a začátku tisícileté vlády Kristovy nalézaly na přelomu 14. a 15. století ohlas zejména u chudších městských vrstev. A když byli v červenci 1419 v Praze svrženi z oken Novoměstské radnice tamní konšelé, byl ze Slaného vypuzen poslední probošt Bohuslav a na slánskou faru uvedeni kněží podobojí. V představách chiliastů patřil Slaný mezi pět vyvolených měst (spolu s ním ještě Žatec, Louny, Plzeň a Klatovy), jejichž obyvatelé budou spaseni. Však také slánští, žatečtí a lounští husité vytáhli v květnu 1420 na pomoc Praze, proti níž se vypravil král Zikmund s křížovou výpravou. V době, kdy slánští bojovníci dorazili do Prahy, oblehl samotné město Zikmundův příznivec Vilém Zajíc z Hazmburka. Po krátkém obléhání mu měšťané otevřeli brány a 27. května vjel do města král Zikmund a uvedl do zdejšího kostela opět kněží podjednou. Většina měšťanů rychle zapomněla na kalich, možná i pod dojmem toho, že kališnický kněz a jeden tvrdošíjný občan skončili na hranici. Nebyla to ovšem poslední hranice, na níž hořeli „nepravověrní“. Koketování se Zikmundem bylo sice Slanému odpuštěno, ale spojenectví s Pražany v roce 1424 nikoliv. Když táborsko-sirotčí vojska nemohla dobýt Prahu, zaútočila na její spojence. Po dvanácti dnes urputných bojů byl Slaný 17. dubna 1425 dobyt a hejtman Jan Roháč z Dubé nechal město vyplenit a konšely upálit na náměstí v masných krámech (na náměstí místo vyznačeno v dlažbě třemi kříži). V dalším období husitství pak Slaný spolupracoval se severočeským husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic a spolu s táborskými a sirotčími polními vojsky se Slánští účastnili obléhání Plzně a i bitvy u Lipan 30. května 1434. Záhy po lipanské porážce polních vojsk se Slaný poddal zemskému správci Aleši Vřešťovskému z Rýzmburka a 13. srpna 1436 i Zikmundovi.

  • Táborité a Sirotci u Slaného v roce 1425, obraz Aloise Moravce, Vlastivědné muzeum ve Slaném, v expozici další památky z doby husitské.

  • Opevnění města, místo střetu obránců města s táborsko-sirotčími vojsky v dubnu 1425; po zkušenostech z husitských válek bylo opevnění města upraveno a rozšířeno.

  • Kamenné kříže na náměstí, místo, kde podle tradice stály masné krámy a kde by byla v dubnu 1425 podle tradice upálena celá městská rada i s rychtářem v bratrovražedném boji mezi radikálními tábority a umírněnými kališníky, které vedl Hynek z Kolštejna. Sbory Jana Roháče a Jana z Hvězdy začaly město dobývat 5. dubna 1425 a po dvanácti dnech jej po krvavých pouličních bojích obsadily. S radními také tehdy shořel městský archiv.

informace

Infocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Telefon: 312 523 448
Email: ic@infoslany.cz

Letní otevírací doba:

Po – Pá: 9.00 - 17.00

So, Ne, Svátky: 9.00 - 16.00

Pamětihodnosti

Kostel sv. Gotharda

V jádře raně středověký kostel vystavený u proboštství ostrovského benediktinského kláštera. Benediktini vyhnáni na podzim roku 1419, od té doby zde působili kněží věrní kalichu; jeden z nich byl při příchodu krále Zikmunda v roce 1420 upálen.

Páleč, kostel Narození Panny Marie

Patrně zde byl pokřtěn Štěpán z Pálče, který se v této obci podle tradice narodil –  vynikající teolog, zpočátku přítel M. Jana Husa – později však jeho zásadní odpůrce, který proti němu svědčil na koncilu v Kostnici.

Budova slánské radnice

Radnice postavena patrně již v roce 1378; v renesanci podstatně rozšířena a později několikrát upravena. V době husitské sídlo městské samosprávy; na věži radnice znak hvězdy.

Akce

Slánský okruh

Slánský okruh

13.06.2019

Dny mezinárodní kultury

Dny mezinárodní kultury

03.-10.04.2020

rožnění uherského

Slavnosti Královského města Slaný

22.-23.05.2020

rožnění uherského

Městské slavnosti

18.-20.09.2020

Slavnost světla

Slavnost světla

28.11.2020

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí