Wappen Bernau

Bernau bei Berlin

Bernau a husitská tradice

Když v roce 1432 husitské oddíly pronikly na území Brandenburgu a cestou zanechaly  za sebou mnohá zničená města a vesnice, bylo město Bernau dobře připravené. Město v té době díky obchodu a pivovarnictví prosperovalo. Zavčasu varováno se město opevnilo a vyzbrojilo, a tak mohli odvážní obyvatelé město úspěšně bránit. Důkazem toho jsou dva dokumenty: v prvním slibují  Bernauští 1432, že budou slavit den osvobození města před husity procesím a mší a uloží to za povinnost svým potomkům. Ve druhém schválil biskup Štěpán z Bran-denburgu v roce 1441 církevní oslavy dne  osvobození Bernau od husitů a udělil navíc ještě odpustky. V průběhu staletí  se forma oslav stále měnila. Místo procesí a mše byl později organizován slavnostní průvod a hra, které ještě  v současné době přitahují do Bernau tisíce návštěvníků.

 

Kromě slavnosti, zpráv o ní v médiích a několika zachovaných libret různých představení připomínají také obrazy a sochy husity před Bernau. Jeden z obrazů, "Husitská bitva před Bernau" od C. Stürmera z roku 1832, je dar  pruského krále Friedricha Wilhelma III. městu Bernau. Obraz je vystaven v muzeu "Henkerhaus".

 

Další obraz od Woldemara Friedricha z roku 1901, "Návrat bernauských po porážce husitů 23. dubna 1432", visel ve velkém sále domů na nábřeží Friedrich-Karl-Ufer v Berlíně, od jednoho náletu v r. 1943 je obraz pohřešován. Díky jedné náhodě našla jedna předběžná studie malíře k jeho obrazu nedávno svou cestu do Bernau. Se svolením profesora Dr. med. Beckera nyní visí na radnici.

 

Na Kamenné bráně (Steintor), poslední zachované městské bráně, visí od roku 1888 "Hussitenköpfe (Husitské hlavy)". Jsou to odlitky hlav, které byly 1882 připojeny ke dvěma obeliskům jako ozdoba čestného oblouku, který byl postaven k uvítání korunního prince a pozdějšího císaře Friedrich III. Tvůrcem oblouku není nikdo jiný než Otto Lessing (1846-1912), prasynovec básníka Gottholda Ephraima Lessinga. V bráně Steintor, kde od roku 1882 sídlí muzeum, připomíná hodně věcí husity, toto muzeum je proto často nazýváno "husitským muzeem".

Hussitenstraße (Husitská ulice), kavárna "U husitů" a hovorový název "husitské město" připomínají také husity před Bernau .

  • Impressionen

    V ulicích města je k vidění několik hrázděných domů. ©Město Bernau

informace

Turistické informace

Bürgermeisterstraße 4

D-16321 Bernau bei Berlin

Tel.: +49 (0)3338 365-365

Email: touristinformation@bernau-bei-berlin.de

Internet: http://www.bernau-bei-berlin.de/

Pamětihodnosti

Bauhaus-Denkmal Bundesschule

Památník Bauhaus Bundesschule

Spolková škola dostavěná v r. 1930 je dílem známé firmy Bauhaus v Dessau.

Kantorhaus

Učitelský dům

Nejstarší hrázděný dům v Bernau patří k památkově chráněným.

Steintor

Kamenná brána

V poslední zachované městské bráně, která je symbolem města, sídlí od r. 1882 muzeum.

Akce

Sraz bojovníků s mečem

Sraz bojovníků s mečem

08.03.2020

Trh umění a řemesel

Trh umění a řemesel

26.04.2020

Husitská slavnost

12.-14.06.2020

Festival staré hudby

Trh umění a řemesel

27.09.2020

Vánoční trh

Vánoční trh

10.12.2020

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí