Wappen Beroun

Beroun

Beroun a husitská tradice

V roce 2015 slavilo okresní  město 750. výročí od první písemné zmínky jako o opevněném královském městě se všemi privilegii. Beroun ležel na Zlaté stezce, která zajišťovala obchod mezi Čechami a Bavorskem. Žilo a pracovalo zde mnoho řemeslníků. Karel IV. Beroun nazýval „Verona mea“. Zda jméno města pochází od Verony nebo od slova brod, protože město leží na soutoku Berounky a Litavky, nebo zda je jméno dokonce keltského původu, jelikož místo bylo osídleno už od pravěku, nelze již s jistotou říci. 

Za husitských válek bylo město 1. dubna 1421 obsazeno husity. Vavřinec z Březové píše ve své kronice : „Ve středu po Velikonocích táhl Žižka s Pražany na Beroun. Při zteči město obsadili.“ V Berouně tehdy z části také žilo německé obyvatelstvo, které bylo většinově, společně s dominikány, na straně císaře Zikmunda. Po dobytí města nechal Žižka dominikánský klášter strhnout a nepřátele upálit. Poté již bylo obyvatelstvo převážně na straně husitů. 13. února 1611 přepadla Beroun armáda Pasovských. V průběhu třicetileté války město trpělo okupující císařskou armádou. V 1634 si město podrobili a vyrabovali Sasové. Nejhorší byl vpád Švédů pod vedením generála Bannera v říjnu 1639.  Beroun také postihly požáry, záplavy a morové rány. Trvalo dlouho, než se město dokázalo pozvednout po válkách a takovýchto katastrofách.

Dnes má město 19 tisíc obyvatel a je vyhledávaným místem, kde se snoubí historie s moderním životem.

 

Jan Husopakovaně přes Beroun cestoval, zejména pak do Žebráka, který se nachází 20 km na západ od Berouna. Tam v roce 1412 vedl disputaci o papežské odpustkové bule.

 • Am Marktplatz

  Náměstí je rozlehlé.

 • Fluss Berounka

  Řeka Berounka, v pozadí mlýn

 • Hus-Denkmal vor Rathaus

  Pomník Jana Husa před radnicí

 • Partie am Rathaus

  Část náměstí s Pražskou bránou, radnicí a pomníkem

 • St. Jakub

  Oltář v kostele sv. Jakuba

informace

Městské informační centrum Beroun
Husovo nám. 69

(pasáž Na Nové),
266 01 Beroun

Tel.: +42 (0)311 654321
Email: mic@muberoun.cz
Internet: http://www.mesto-beroun.cz/
Městské kulturní středisko Beroun: http://mkcberoun.cz/

Pamětihodnosti

Prager Tor

Pražská brána

Prager Tor

Kostel sv. Jakuba na náměstí

Das Jenstein Haus

Jenštejnský dům

Das Pilsener Tor

Plzeňská brána

evengelische Kirche

Evangelický kostel na náměstí

Hus-Denkmal Inschrift

Husův pomník v Berouně

Nápis na pomníku:  „Mistr Jan Hus - kazatel pravdy"

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí