Wappen Schwabach

Schwabach

Schwabach a husitská tradice

Kolem roku 800 byl Schwabach pravděpodobně franckým královským dvorem, první písemná zmínka o něm sahá do roku 1117. Roku 1299 přešel Schwabach jako zástava na hrabata z Nassau. Tehdejší osídlení zahrnovalo pravděpodobně ne víc než deset selských stavení. V roce 1364 je Schwabach prodán purkrabím z Norimberka. Rostoucí blahobyt se odráží v čilé stavební činnosti. Po roce 1375 je zřízen špitál s kostelem, později postaven přes řeku Schwabach třetí most. Roku 1469 začala stavba nového gotického městského kostela, která byla ukončena v roce 1495. Roku 1528 je dokončena „nová“ radnice před kostelem, která je dnes rovněž symbolem města. O rok později vznikne šikmo naproti úřednický dům Amtmannshaus. Kostel z let 1688/87 je první kostel ve Frankách postavený hugenoty.

Ve Schwabachu jsou ve své krásné mnohotvárnosti doloženy budovy, které v dobách cesty Jana Husa zde již existovaly. Plán m ukazuje, které usedlosti se zde roku 1410 nacházely a které Jan Hus při svém průjezdu městem roku 1414 mohl vidět.  Se stavbou nového městského opevnění se začalo roku 1376, první část hradeb mohl tedy Hus už vidět. 

 

O skutečném průjezdu Jana Husa Schwabachem  nejsou v městském archivu žádné dokumenty. Se stavbou nového městského opevnění se začalo roku 1376, první část hradeb mohl tedy Hus už vidět.  V 15. století se započalo s rozšířením městského kostela.

 • Marktplatz

  Náměstí  ©Michael Linschmann

 • Marktplatz 2

  Na trhu se koná pravidelně trh. ©Město Schwabach

 • Die Fußgängerzone

  Pěší zóna  ©Město Schwabach

 • Schwabach

  Potok, po kterém je město pojmenováno, protéká městem.

informace

Město Schwabach Tourismus

Ludwigstraße 16

D-91126 Schwabach

Tel.: +49 (0)9122 860241
Email: tourismus@schwabach.de
Internet: http://www.schwabach.de/de/

Pamětihodnosti

Schöne Brunnen

Krásná kašna

Stadtmuseum

Městské muzeum

Die Franzosenkirche

Francouzský kostel

Die Spitalkirche

Špitálský kostel

Die gotische Kirche St. Johannes und St. Martin

Gotický kostel Sv. Jana a Sv. Martina

je městským kostelem ve Schwabachu.

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí