Wappen Lauf

Lauf an der Pegnitz

Lauf an der Pegnitz a husitská tradice

Velmi výhodná poloha na významné obchodní stezce z Norimberka do Čech a silný spád řeky Pegnitz přispěly k tomu, že se Lauf v průběhu devíti století mohl rozvinout v jedno z nejdůležitějších a největších měst v Norimberské oblasti. Kolem roku 1275 byly prvně zmíněny na řece čtyři mlýny, které  stály stejně jako sídlo pod ochranou na ostrově řeky Pegnitz. Svůj středověký rozkvět prožil Lauf  za vlády Karla IV., který v roce 1353 nabyl  části pozdější Horní Falce a oblasti u Pegnitzu a též Lauf. Tyto krajiny u řeky Pegnitz připojil Karel k Novým Čechám  (Země Koruny české) . V roce 1355 obdržel Lauf městská práva, stal se správním centrem s celním úřadem pro oblasti východně od Norimberka.  Dokonce zde byla zřízena mincovna, kde byly raženy známé „Karlovy feniky“. Tuto velkou dobu dodnes připomíná ještě vodní hrad, dokončený v roce 1360 na Pegnitzi – tzv.Václavův zámek.

Ve staré císařské komoře se nachází více než sto barevných rodových znaků české vysoké šlechty. Císař je nechal  vytesat  dovednými kameníky do hladkého pískovce a vybarvit.

Po landshutské dědičné válce v roce 1504 přešel Lauf k Norimberku. Od roku 1524 bylo v Norimberku a příslušných obcích zavedeno reformované náboženství. Lauf totálně vyhořel ve druhé markrabské válce roku 1552. Jediný zachovaný zůstal zámek a  farní kostel Sv. Leoparda, který patří ke komplexu  špitálu zvonařů, v němž se dnes nachází státní archiv a městské sbírky.  Špitál, zřízený v roce 1374, byl dobročinnou nadací  norimberského občana Hermanna Kesslera, nazývaného Zvonař, a jeho ženy.

V knize bratří Christopha Melchiora a Matthäuse Rotha se nachází poznámka k pobytu Jana Husa ve městě Lauf: „A. 1414, medio Octobris, Hus přenocoval v Laufu, a mluvil s farářem, a s mnohými občany…..“  O pobytu existuje ještě další zpráva v církevních a reformačních dějinách  norimberského městečka Lauf z roku 1781. Hus bydlel během svého pobytu v Laufu asi v knížecím domě, který je poprvé písemně doložen v roce 1414. V roce 1628 byl tento hostinec přejmenován na dům „U divokého muže“. Také v Laufu nechal Hus umístit oznámení.  Jeho text zněl: „Mistr Jan Hus se již ubírá do Kostnice, aby ukázal víru, kterou dosud držel, nyní drží a dá li Pán Ježíš Kristus, držeti bude až do smrti. Jako po celém Království českém oznámil svými vyhláškami a listy, chtě v obecném shromáždění na dvoře arcibiskupa pražského složit účet ze své víry a před svým odchodem kterémukoli žalobci dosti učiniti, tak i v tomto slavném a říšském městě oznamuje: Chce-li mu kdo blud nebo nějaké kacířství přičítati, ať se chystá na koncil, protože on, Mistr Jan Hus, kterémukoli odpůrci na tomto koncilu hotov jest, počet vydati ze své víry.“ V jednom dopise z 24.10.1414 zmínil Hus město Lauf následovně: …“a přenocovali pak ve městě Lauf. Zde přišel farář, velmi znalý právník s vikáři. Mluvil jsem s ním a on vše s povděkem přijal.“

 • Schleifmühle

  Brusný mlýn Reichel u řeky Pegnitz

 • Judenturm

  V Laufu najdete mnoho krásných malebných zákoutí.  ©Dlouhy

 • Marktplatz

  Náměstí v Laufu

 • Gasthaus Wilder Mann

  V hostinci „Divoký muž“ přenocoval Jan Hus ze 17. na 18.10.1414.

 • Wappen im Wenzelschloss

  Část znaku města ve Václavově zámku

 • Merian Lauf

  Pohled na Lauf z roku 1658 od Matthäuse Meriana (grafické sbírky, městský archiv Lauf)

 • Stich 1678

  Lauf na jedné rytině z roku 1678 (zdroj: Město Lauf)

 • Karlspfennig

  V mincovně v Laufu byl ražen takzvaný Karlův fenik. (Archiv města Lauf)

 • Aquarell Spitalkirche

  Ruinyšpitálského kostela (Aquarell Christopha Bankela, 1903, zdroj: městské sbírky, městský archiv Lauf)

informace

Radnice

Urlasstraße 22

D-91207 Lauf

Tel.: +49 (0)9123 1840
Email: info@stadt.lauf.de
Internet: https://stadtfuehrer-lauf.de/

Pamětihodnosti

Kaiserburg

Hrad císaře

Fotografie: Dlouhy

Wenzelschloss

Václavův zámek

ležící na ostrově v řece Pegnitz

Rathaus

Radnice na historickém náměstí

Das Obere Tor

Horní brána

Spitalhof

Špitálský dvůr

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí