Wappen Pommelsbrunn

Pommelsbrunn

Pommelsbrunn a husitská tradice

V roce 1312 bylo poprvé v knize kláštera Engelthal toto místo zmíněno jako „Paumolsprunne“. Roku 1349 společně s hradem Lichtensteinem rozkládajícím se nad osadou připadl sňatkem českému králi a později císaři Karlu IV. Územní výměnou, domluvenou Karlem IV. a jeho zeťem  roku 1373, přešel Pommelsbrunn i s dalšími částmi Horní Falce na  markraběte Ottu a stal se bavorským územím. V první markrabské válce (1449-1450) Pommelsbrunn lehl popelem. Roku 1504 dobyli ve válce o landhutské dědictví norimberští rozsáhlá falcká území; sídlo bylo opět vypáleno a bylo připojeno k říšskému městu Norimberk. Územními vládci byly norimberské patricijské rodiny. Ve třicetileté válce táhl územím osady švédský král  Gustav Adolf se svými oddíly. Dlouhá staletí  tvořilo Pommelsbrunn pouze 39 usedlostí. Po ukončení napoleonských válek, zrušení Svaté říše římské a říšských stavů  přešel roku 1806 Pommelsbrunn ke Království bavorskému.

  • Fachwerk

    Hrázděný  dům v centru města

  • Gasthof Vogel

    K hostinci„Vogel“ se váže v oblasti Franky známá „ptačí polévka“, která je tu připravována.

informace

Obec Pommelsbrunn

Rathausplatz 1

D-91224 Pommelsbrunn

Tel.: +49 (0)915491980
Email: info@pommelsbrunn.de
Internet: http://www.pommelsbrunn.de/

Pamětihodnosti

Badhaus

Muzeum lázní

Badhaus

Přírodovědné muzeum

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí