Wappen Sulzbach

Sulzbach-Rosenberg

Sulzbach-Rosenberg a husitská tradice

Město Sulzbach bylo už v 11. století středem stejnojmenného hrabství a hradním sídlem. Roku 1353 vytvořil císař Karel IV. panství  přes celou severní polovinu Horní Falce.  Když získal také panství Sulzbach, vyslalo k němu město poselstvo, aby mu vzdalo hold. Císař ho rád přijal a prokázal se následně vždy jako blahosklonný kníže a pán. Ke správcovství hornofalcké země dosadil rytíře Borsa z Riesenburgu. Ten očistil zemi od mnohých „raubířů“, postavil na cesty stráže a těžil nerosty v dolech.  Sulzbach byl osvobozen od cla v celé německé a české říši. Karel pobýval  v Sulzbachu často a k městu se zachoval vždy laskavě. V hostinci vedle farního kostela se ubytovával. Každý vlastník hostince je na základě  jednoho dokumentu  ještě dnes povinen ponechat tři do zdi zapuštěné dlaždice. V roce 1355 povýšil Karel IV. Sulzbach na hlavní město svých „Nových Čech“. V témže roce vyslal  z Plzně  „z milosti, kterou k církvi a městu Sulzbach zachováváme“ svaté relikvie: část hlavy svatého Jana Křtitele a část prstu svatého Burkharda.  Nejznámější umělecké dílo z doby Karla IV. je kamenná socha  muže v brnění v životní velikosti  na jihovýchodním  pilíři chóru ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dodnes není vysvětleno, zda-li se jedná o vyobrazení císaře Karla IV. nebo českého světce Svatého Václava.

Jan Hus přijel pravděpodobně se svojí družinou z Hanhbachu okolo dnešního Annabergu s poutním kostelem a Loretánskou kaplí do Sulzbachu dne 16.10.1414. Po svém příjezdu do Sulzbachu se ubytoval  „ U červeného raka“.  V jeho doprovodu byli rytíř Václav z Leštné a  pán Jan z Chlumu, které Hus nazval hrdiny a jeho ochránci. V Dějinách vévodství Sulzbachu z roku 1847 je zmiňováno: „Všichni obyvatelé města oživli, a mladí i staří, velcí i malí se hrnuli, aby mohli tohoto pověstného hlasatele bludů spatřit.“ Hus sám o setkání píše v jednom dopise z 24.10.1414 z Norimberka: „Když jsme dorazili do Sulzbachu, šli jsme do jednoho domu, kde se právě zasedal zemský soud. Tam jsem přítomným v sále řekl: Podívejte, jsem Mistr Jan Hus, o kterém jste pravděpodobně mnoho zlého slyšeli. Takže se mne ptejte!  A když jsme mnoho promluvili, přijali vše s velkou vděčností.“

Na domě na náměstí Luidpoldplatz č. 24, dřívějším hostinci  „U červeného raka“, připomíná jedna deska přenocování Jana Husa.

 • Die Nordseite des Luidpoldplatzes mit dem Schloss im Hintergrund

  Severní strana Luidpoldova náměstí se zámkem v pozadí

 • Haus Luidpoldplatz 24

  V domě na Luidpoldově náměstí č. 24, dříve hostinec „U červeného raka“, přenocoval Jan Hus.

 • Tafel Hus

  Deska připomínající Husův pobyt  v hostinci „U červeného raka“

 • Rathausplatz

  Náměstí před radnicí  ©Město Sulzbach

 • Flaggen

  Vlajky kolem kašny  ©Město Sulzbach

 • Statue

  Socha na sloupu kostela Sv. Marie, která představuje buď Karla IV. nebo Svatého Václava. (Foto: Městský archiv Sulzbach- Rosenberg)

 • Spital

  Ze starého špitálu, který podporoval Karel IV., stojí dnes ještě gotický kostel (Foto: Městský archiv Sulzbach- Rosenberg).

 • Das Gasthaus

  Hostinec vedle farního kostela, zde pobýval také císař Karel IV.

 • Fliesen

  Po pravé straně hostince se nacházejí tři dlaždice, k jejichž ponechání je povinován každý další vlastník domu.

 • Stadtplan

  Plán města Sulzbachu z roku 1835 (Mapa: město Sulzbach- Rosenberg)

informace

Město Sulzbach-Rosenberg

Luitpoldplatz 25

D-92237 Sulzbach-Rosenberg

Tel.: +49 (0)9661 5100
Email: info@sulzbach-rosenberg.de
Internet: http://www.sulzbach-rosenberg.de/

Pamětihodnosti

Schloss

Zámek v Sulzbachu

Rathaus

Radnice

nacházející se na Luidpoldově náměstí

Die katholische Stadtpfarrkirche St. Marien

Katolický městský farní kostel Sv. Marie

na Luidpoldově náměstí

Das Pflasterzollhaus

Celní dům

byl postaven v roce 1530, celnice zrušena až v roce 1931.

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí