Wappen Abenberg

Abenberg

Abenberg a husitská tradice

Město Abenberg bylo poprvé uvedeno v listinách jako „Abinberch“ roku 1071. Za císaře Jindřicha II. zde na křižovatce starých obchodních cest vzniká hrabství Hohenstaufů. Sňatkem přechází Abenberg kolem roku 1236 na purkrabí z Norimberku a tím je také spojen s Hohenzollerny. Hraběcí linie předků z Abenbergu je důkladně probádána a roku 1869 popsána v knize J. R. Seefrieda vydané v Mnichově. Eichstätterský knížecí biskup Reinboto dědí v roce 1296 hrad a Abenberg obdrží nové městské hradby s branami a věžemi. Roku 1299 se stává Abenberg biskupským úředním sídlem území Obere Stiftslande  a dostane městská práva. Selská válka, šmalkadské spory, markrabská válka a především třicetiletá válka zasadily Abenbergu a jeho okolí hluboké rány. Jen pomalu se město zotavovalo.

V době, kdy Jan Hus touto oblastí projížděl, již stál hrad Abenberg, obě městské brány, stejně tak jako Východní věž a městské hradby.

  • Burg Abenberg

    Večerní nálada na hradě Abenberg ©Město Abenberg

  • Luftbild

    Letecký pohled ©Město Abenberg

  • Burgwiese

    Louka u hradu ©Město Abenberg

informace

Město Abenberg

Stillaplatz 1

D-91183 Abenberg

Tel.: +49 (0)9178 98800
Email: info@stadt-abenberg.de

Internet: http://www.abenberg.de/

Pamětihodnosti

Radnice a Horní brána

Hrad s domem franckých dějin a muzeum paličkování

Dům francké historie

Podle Antona Schotta pojmenovaná Schottova věž

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí