Wappen Oettingen

Oettingen

Oettingen a husitská tradice

První písemný název  Oettingens pochází z 9. století. Od roku 1141 bylo toto místo sídlem hrabat a později knížat z Oettingenu.  Oettingenští – prvně písemně zmíněni kolem roku 1141 – jsou považováni za nejstarší a dodnes existující šlechtické rody v Bavorsku. Už od roku 1147 požívají hraběcí tituly. Své panovnické centrum vystavěli v Oettingenu a vedle hradu založili městské sídliště. Už ve 13. století bylo město obehnáno hradbami, dodnes je zde zachovalé rozsáhlé opevnění, avšak bez strážních věží. V letech 1410 a 1416 si obě hrabata a bratři Ludwig XI. a Friedrich III. rozdělili hrabství a tím i  Oettingen mezi sebe.  Když se hrabata z Oettingenu připojila k reformaci, byla pak ve městě velmi často jedna strana ulice katolická a druhá evangelická. Evangelickým farním kostelem byl Sv. Jakub, se stavbou jehož věže se započalo v roce 1461. Obraz města formovalo také baroko. Po formálním rozpadu Svaté říše přešlo území Oettingenu k nově vzniklému Bavorskému království. V době cesty Jana Husa stály v Oettingenu  Kostel Sv. Jakuba, kaple s hrobkou  (zámecká kaple), městské štaufské hradby, stejně jako dle plánu „usazené“ náměstí.  V historických popisech Historologia Oettingana nalezneme odkaz ke Kostnickému koncilu: „Hrabě Ludwig starší věnuje nyní čas Kostnici a svatému konciliu, aby duchovně  podpořil vůli nazývané jednoty.“ Zikmundem vydaný dekret k prošetření, ve kterém je hrabě Ludwig požádán, aby „veškerou svou mocí s lidem na koních i pěšmo, vozy, poklady, malými i velkými, i jiným náčiním, na svatodušní neděli před letničkami se s falckými hrabaty syny Wilhelmem a Johanem v Norimberku objevili, nebo s plnou svou mocí vysláni byli, a s boží pomocí potrestali kacíře z Čech, jejichž zuřivost a ničivost nabývá převahy.“ Husitské války tedy město Oettingen zasáhly.

 • Luftbild

  ©Bettina Schramm

 • Abendsonne

  ©Werner Rensing

 • Barocke Giebel

  Barokní štíty na východní straně náměstí

 • Die Hauptstraße

  Hlavní ulice - směr náměstí a zámek

 • Jakobsweg

  V dlažbě ponechaný odkaz na Svatojakubskou cestu

 • Der Marktplatz

  Náměstí

informace

Město Oettingen i. Bay.

Tourist-Information

Schlossstraße 36

D-86732 Oettingen  i. Bay.

Tel.: +49 (0)9082 70952
Email: tourist-information@oettingen.de
Internet: http://www.oettingen.de/

Pamětihodnosti

Das Königstor

Královská brána

Die evangelische Pfarrkirche St. Jakob

Evangelický farní kostel Sv. Jakuba

z roku 1326

Das Residenzschloss Oettingen

Zámek Oettingen

byl vystavěn  vletech 1679 – 1687.

Die katholische Pfarrkirche St. Sebastian

Katolický farní kostel Sv. Sebastiana

má prý svůj původ v zázraku zjevení Kristovy krve, který se na tomto místě měl udát v roce 1467.

Das Rathaus

Radnice

patří k nejkrásnějším hrázděným stavbám.

Der Zwinger

Hradní věž

předcházela přilehlému opevnění.

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí