Wappen Nördlingen

Nördlingen

Nördlingen a husitská tradice

Roku 898 potvrdil císař Arnulf převod královského dvora Nordilinga biskupovi z Řezna. Roku 1219 se datuje první zmínka svatodušního trhu v Nördlingenu. Ve středověku měl Nördlingen vedle Frankfurtu nejdůležitější trh dálkového obchodu v Horním Německu.  Od roku 1327 staví město opevnění.  Papež Sixtus IV. vydal odpustkovou bulu, která stanovila, že třetina  příjmů z prodeje odpustků  v Nördlingenu má být předávána papeži. Církevní Odpustkový list je do dnešní doby zachován.  Beyschlag k tomu píše: Odvádí se s příspěvkem onomu hanebnému, špinavému obchodu s hříchy, který tehdy vedla církev a který dal první popud k reformaci 16. století.“  Roku 1348  udělil Karel IV.  městu mnohá privilegia a cechovní listiny.  Od roku 1382 byl užíván coby radnice „ Kamenný dům“ na náměstí. Roku 1427 byl vystavěn kostel Sv. Jiří s jeho 90 metrů  vysokou Danielovou věží. Město mělo v roce 1651 pět bran, patnáct věží a dvě bašty (mapa: Město Nördlingen). V knize „Zajímavosti města Nördlingenu“ od Johanna Müllera z roku 1824 se vychází z toho, že „dle všech tradic zde se mělo rozkládat jedno velké jezero“.  Teprve v roce 1960 byl nalezen důkaz, že se jedná o  asi 14,6 milionů let starý kráter.

Jan Hus, přicházející z Norimberka,vešel do města asi Löpsingerskou branou. Když procházel Jan Hus  Nördlingenem, existoval zde už starý „kostel Sv. Jiří“, který je zmíněn už v roce 1306. O pobytu Jana Husa v  Nördlingenu nejsou žádné záznamy. V Nördlingenubylo už tehdy množství hostinců, Hus tedy mohl najít přiměřené ubytování. K následné cestě směrem do Ulmu se procházelo Bergerskou branou. Zdá se, že husitské reformní hnutí v Čechách nenabylo v Nördlingenu výrazný dopad.

 • Daniel

  Daniel a Dům tance ©Město Nördlingen

 • Kasarmen

  Kasarmen ©Město Nördlingen

 • Wohnen

  Bydlet lze i dnes pod ochranou hradeb.

 • Stadtmauer

  Městská hradba ©Město Nördlingen

 • Hafenmarkt

  Část přístavního náměstí

 • Marktplatz

  Náměstí s radnicí, vlevo „Dům chleba a tance“ z 15. století

 • St. Georg

  Kostel sv. Jiří s věží (výhled na celé město)

 • Eger

  Potok Eger poskytuje dostatek vody pro provoz stávajících mlýnů.

 • Wehrgang

  Obranná chodba hradeb je přístupná.

 • Merian Nördlingen

  Nördlingen kolem roku 1650, měděná rytina od Matthäuse Meriana d. Ä. (Zdroj: Město Nördlingen)

 • Kupferstich

  Měděná rytina prezentuje svobodné říšské město Nördlingen roku 1651 z ptačí perspektivy. (zdroj: město Nördlingen)

informace

Turistické informace Nördlingen

Marktplatz 2

D-86720 Nördlingen im Geopark Ries

Tel.: +49 (0)9081 84116
Email: tourist-information@noerdlingen.de
Internet: http://www.noerdlingen.de/

Pamětihodnosti

Backofentürme

Věže pece

Klösterle

Městský sál „Klösterle“

s takzvanou kašnou „Oetker-Brunnen“

Kriegerbrunnen

Kašna „Kriegerbrunnen“ (1902)  na náměstí Rübenmarkt

Rathaus

Radnice

Kamenný dům města Nördlingen je už více než 600 let radnicí města.

Tanzhaus

Dům tance

Dům tance sloužil během mší coby tržnice soukeníků a jako slavnostní sál.

Berger Tor

Bergerská brána

Bergerská brána měla obrannou funkci pro cestující do Ulmu.

Löwenturm

Lví neboli Prašná brána

Lví neboli Prašná brána  byla postavena roku 1533.

Löwenturm

Horní vodní věž

Horní vodní věž zajišťovala průtok potoka Eger do města.

Baldinger Tor

Baldingerská brána

Baldingerská brána s částí historických městských hradeb

Löpsinger Tor

Löpsingerská brána

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí