Wappen Biberach

Biberach an der Riß

Biberach a husitská tradice

První písemná zmínka o Biberachu pochází z roku 1083, coby město je uveden v r. 1258. Založení špitálu v Biberachu je zmíněno v roce 1239. Špitál Svatého Ducha existuje ještě dnes jako místní nadace veřejného práva. V letech 1320-1360 následovala nová stavba městského farního kostela Sv. Martina, který je od roku 1548 společně využíván oběma křesťanskými církvemi. Už v roce 1386 byly místní textilie (barchet) dodávány v rámci mezinárodního dálkového obchodu do Prahy.

Jako říšské město byl Biberach několikrát poctěn císařskou návštěvou: v roce 1288 císařem Rudolfem I., v roce 1309 Jindřichem VII. z Lucemburku a v roce 1485 Fridrichem III. Po skončení třicetileté války bylo Vestfálským mírem určeno, že pro zachování  rovnosti mezi konfesemi budou do budoucna všechny úřady a sídla rad obsazeny obsazeny paritně/rovnoprávně, což znamená konfesionálně rozděleny nebo obsazeny duplicitně. Takzvaným Zakončením mimořádné říšské deputace z 25. února 1803 přešel Biberach k Bádensku, roku 1806 k Württembersku. Bývalé říšské město se stalo tzv. horním úředním městem. Horní úřední kraj Biberach připadl mezitím ke Kostnici. Dnešní radnice byla dostavěna roku 1503.

Je jisté, že Jan Hus v Biberachu přenocoval. Ve svém dopise z Kostnice ze 6.11.1414 svým přátelům do Čech píše o cestě : “Ve všech městech dobře se nám vedlo, byli jsme poctěni a ohlášení jsme dali latinská i německá ve městech říšských, ve kterých jsem měl hovory s mistry.“ V říšském městě Biberach se promluv k občanům účastnil také rytíř z Chlumu. Mluvil o poslušnosti a církevní klatbě tak podrobně a v tomto směru tak učeně a obratně, že bylo všeobecné mínění, že je utajeným teologem. A proto dostal rytíř z Chlumu přezdívku „Doktor z Biberachu“. Poměry ve svém doprovodu  si velmi chválil Hus v jednom z dopisů z Kostnice. Nabízeli prý mu na cestě nejen žádanou ochranu, nýbrž také usilovali o posílení Husovy neviny. Hus je nazýval „obhájci pravdy“  a pokračoval: „díky jim a pánu jde vše dobře.“ Kronikář z Biberachu Johann Ernst z Pflummernu zpravuje ve své kronice, která vznikla mezi léty 1619 a 1635, že: „..jeden český svobodný pán, pan Johann z Chlumu, který jest učeným mužem, měl během své cesty k Biberachu vést dlouhou diskusi o papežské moci, takže je nazýván doktorem;  Hus mu z vězení tajné dopisy psal, jej v nich tecto nomine doktorem z Biberachu nazýval.“ V knize Georga Luze, „Příspěvky k dějinám bývalého  říšského města Biberach“ (1876)  se nachází na straně 65 následující zápis: “1414. Johannes Hus a Jeroným Pražský přenocovali u Zlaté lamy nebo ovce, kde byl hostinským Franz Spet.“ Dále pokračuje: „ Anno. 1414 začal koncil kostnický s Janem Husem, který  přenocoval mezi jinými městy v Ulmu, Augspurgu, Hallu, Ueberlingenu, Biberachu, Ravensburgu, Lindau, Isny, Buchhornu, Memmingenu, Riedlingu…“.   

Další kronika Lucase Seidlera (Městský archiv M5, č. 1) obsahuje na straně 5 následující : „Anno 1414, když začal koncil kostnický, Johanes Huss, zde v Biberachu, 1. listopadu , U ovce přenocoval, 3. prosince přijel do Kostnice a s ním Jeroným Pražský.“

  • Merian

    Pohled na město z roku 1643, M. Merian (Zdroj: Město Biberach)

  • Waagstraße 9-11

    Budova v ulici Waagstraße 9-11 (zde vpravo na fotografii) byla postavena nově v roce 1972. Kdysi tu stál hostinec Lamm (U beránka), ve kterém Jan Hus se svým doprovodem  z 31.10. na 1.11.1414 přenocoval.

  • Marktplatz

    Na náměstí

informace

Cestovní ruch & Město Marketing

Theaterstraße 6

D-88400 Biberach an der Riß

Tel.: +49 (0)7351 51165
Email: tourismus@biberach-riss.de
Internet: http://biberach-riss.de/

Pamětihodnosti

Gedenktafel Gasthof Lamm

Bývalý hostinec Gasthof Zum Lamm

Dnes se nachází na zdi budovy Waagstraße 9-11 pamětní deska.

Gedenktafel Gasthof Lamm

Stará radnice

Stadtpfarrkirche

Městský farní kostel

Das Eselsdenkmal

Plastika osla

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí