Wappen Ulm

Ulm

Ulm a husitská tradice

V roce 854 byl Ulm poprvé písemně zmíněn jako královské sídlo. Středověké panstvo navštěvovalo Ulm pravidelně; Fridrich Barbarossa přijel na pobyt do Ulmu třináctkrát. Položení základního kamene Münsteru následovalo roku 1377. Dne 26. března 1397  starosta, rada a měšťané ztvrdili svými podpisy tzv. „velkou přísahu“.  Ta stvrzovala zvýšený podíl cechů oproti patricijům v malé a velké radě Ulmu. Šlechta byla na základě tohoto dokumentu v menšině a nerozhodovala už víc sama. Krok k demokracii byl ale přece jen podmíněn; odrážel pozdně středověké poměry a zahrnoval do politického života  pouze „právoplatné měšťany“, tehdy pouze asi 10-15% obyvatel Ulmu. Na Kostnickém koncilu byli starosta a radní jmenováni smírčími soudci.  Hospodářsky si Ulm vedl ve 14. a 15. století velmi dobře a patřil už na konci 14. století k velkým městům Říše. Tomuto rozvoji nahrávala také poloha města na důležitých obchodních stezkách z Horní Itálie na jih Německa. Dne 30. června 1377 byl položen základní kámen nového farního kostela, ulmského Münsteru. Ten se nachází uvnitř okrouhlých hradeb a odděluje starý kostel, který stojí před Ženskou branou (Frauentor). Teprve v roce 1494, po 117 letech, mohla být stavba Münsteru prohlášena za dokončenou. Věž gotického Münsteru je se svojí výškou 161,53 metrů nejvyšší kostelní věží světa.  V roce 1530 odsouhlasili měšťané Ulmu zavedení reformace. V roce 1944 bylo město válkou silně poničeno. V roce 1980 se Ulm se svými 100 000 obyvateli stal velkoměstem. Naproti městu, na jižním břehu Dunaje, leží bavorské sesterské město Nový Ulm.

Z Giengu na řece Brenz přicházející Jan Hus vešel do Ulmu jednou ze severních bran. Z 30.10 na 31.10.1414 měl přenocovat v knížecím hostinci „Fürstengasthof“. Hostinec stojí dodnes  pod názvem „Koruna“ v ulici Kronengasse č. 4 a patří k nejstarším hostincům města. Je ale také možné, že Jan Hus přijel do Ulmu už 28.10.1414. Hospoda nesla – ne neprávem – název „Knížecí hostinec“.  Zde přenocoval už také císař Ruprecht, císař Zikmund a císař Maxmilián I., stejně jako arcibiskup z Mainzu, Trieru a Kolína (zdroj: městský archiv města Ulm).

 • Ulm

  Pohled na město Ulm ©Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

 • Ulm abends

  Noční Ulm   ©Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

 • Stadtmauer

  Procházka po městských hradbách stojí za to.  ©Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

 • Krone

  Koruna je nejstarším hostincem v Ulmu, 1414 zde měl přenocovat Jan Hus.

 • Krone historisch

  Historická mapa objektu dvora „Historická koruna“

 • Krone historisch Innenhof

  Vnitřní dvůr Historické koruny

 • Merian Ulm

  Pohled na město Ulm podle Meriana z roku 1643 (Kresba:  Městský archiv Ulm)

informace

Tourist Information Ulm/Neu-Ulm

Münsterplatz 50

D-89073 Ulm

Tel.: +49 (0)731 1612830
Email: info@tourismus.ulm.de
Internet: http://www.ulm.de/

Pamětihodnosti

Rathaus

Radnice

Jižní strana radnice

Zentralbibliothek

Ústřední knihovna

V bezprostřední blízkosti Koruny se nachází Centrální knihovna z roku 2004.

Der Metzgerturm

Řeznická věž

je branou opevnění města na Dunaji.

Weinhof und Schwörhaus

Weinhof a dům zv. Schwörhaus

Fotografie: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

Seelturm mit dem Griesbadmichel-Brunnen

Věž zv. Seelturm s kašnou Griesbadmichel

Fotografie: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

Fischerviertel

Rybářská čtvrť

Fotografie: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

Das Münster

Münster

Fotografie: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

Schiefes Haus

Křivý dům (Das Schiefe Haus)

Fotografie: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí