Wappen Ravensburg

Ravensburg

Ravensburg a husitská tradice

Ravensburg vznikl u welfského vévodského hradu, dnešního Veitsburgu, poprvé zmiňovaného v roce 1088. Ve 12. století získal Ravensburg městské právo.  V následujících 250 letech zažilo město největší rozkvět. Ze 14. a 15. století pocházejí ty nejmarkantnější budovy, které utváří dodnes obraz města.  Ravensburg byl od 14. století jedním z hlavních center dálkového obchodu v oblasti Bodamského jezera.  Evropského významu dosáhl v letech 1380 - 1530 díky obchodní společnosti vedené rodinou Humpis. V obodbí reformace se město rozhodlo pro konfesijní rovnoměrné zastoupení hlasů (paritu) a patřilo tím ke čtyřem říšským městům, ve kterých byli katolíci a protestanti rovnoprávní. Začleněním sousedních obcí v letech 1971 až 1974 stoupl počet obyvatel dodnes na 48 000 a území města se rozšířilo na 92 km². Ravensburg se stal hlavním centrem regionu (zdroj: Město Ravensburg).

Dne 4.11.1414 napsal Jan Hus z Kostnice, kam přijel den předtím, svým přátelům do Čech: „Pobyt je zde velmi drahý. Noční přenocování na jeden týden stojí půl zlatého. Koně jsou levní; za jednoho, který v Čechách stojí šest schocků (1 Schock= 20 grošů), zde pouze šest zlatých. Koně jsme poslali zpátky s panem Janem do jednoho města, vzdáleném čtyři míle, totiž do Ravensburgu“. (Jedna míle byla v té době  asi 7,5 km, což odpovídalo vzdálenosti cca 30 km). Dokumenty v Ravensburgu neobsahují žádnou zmínku o přenocování Jana Husa na jeho cestě do Kostnice. Volba vyběru Ravensburg pro zpětný převoz a stanici pro koně na cestě z Kostnice vzbuzuje domněnku, že družina zvolila Ravensburg také pro cestu do Kostnice.  První dochovaný pohled na město  pochází z roku 1550. V Ravensburgu pochází první záznamy radních až z roku 1592. První odkazy na hostince se nalézají  asi 40 let po Husově průjezdu oblastí.

Dá se vycházet z toho, že se mezi lety 1414 a 1459 příliš mnoho neměnilo, takže hostince  musely zůstat jako důležitá část infrastruktury města a byly stejně jako lázeňské domy  staletí statickými komponenty městského slohu. Roku 1366 byl zasypán vodní příkop; zde se dnes nachází  Mariánské náměstí. Hus tedy mohl vidět moderní město usilující o rozvoj a jeho impozantní, roku 1400 vystavěné náměstí.  Z dřívějších dob jsou doloženy některé hostince: Zlatý beránek, Zlatá štika, Zlatý anděl a Zlatý orel.  Stará radnice stála u Horní brány. Nové Dolní město se čtvrtí  koželuhů (Bachstrasse) a čtvrtí tkalců (Restunterstadt) byly v roce 1350 obezděny, poslední věž (Gemalter Turm) vystavěna roku 1400 a vyzdobena kosočtvercovými vzory.  U věže je vidět obchodní  dvůr (Warenhof) společnosti rodiny Humpisů s jeho administrativními budovami a velkými sklady. Ve stejně době se zabývali ve městě záměrem splavnit řeku Schussen do Bodamského jezera, což se ale nepodařilo.

 • Stadtführung

   Pravidelně jsou organizovány  komentované prohlídky města.

   ©Město Ravensburg

 • Ausblick vom Blaserturm

  Z věže zv. Blaserturm se nabízí krásný pohled na město.

   ©MěstoRavensburg

 • Marienplatz

  Část dnešního Mariánského náměstí

 • Fachwerk

  Hrázdění na Mariánském náměstí

 • Apotheke

  Roku 1609 otevřel lékárník Johann Mörlin Andělskou lékárnu.

 • Wandbild

  Zbytky nástěnného obrazu z obchodního centra tzv. Humpisovy společnosti (Marktstraße 61), dnes hostinec „ U mouřenína“ . Doba vzniku je datována mezi 1417-1431. (Foto: Městský archiv Ravensburg)

 • Teilnehmer

  Na kresbě jsou zobrazeni účastníci Kostnického koncilu (Zdroj: Městský archiv Ravensburg).

 • Zeichnung

  Detail kresby Bodamského jezera z roku 1503  (Zdroj: Městský archiv Ravensburg)

 • Aufnahme Hecht

  Tento záběr zobrazuje Zlatou štiku na Mariánském náměstí vpravo a Kožedělný dům/ tehdy Dům bot kolem roku 1900 (Zdroj: Městský archiv Ravensburg)

 • Aufnahme Marienplatz

  Mariánské náměstí se Zlatým beránkem kolem roku 1900 - za kašnou (Zdroj: Městský archiv Ravensburg)

informace

Turistické informační centrum

Kirchstraße 16

D-88212 Ravensburg

Tel.: +49 (0)751 82800
Email: tourist-info@ravensburg.de
Internet: http://www.ravensburg.de/

Pamětihodnosti

Das Frauentor

Ženská brána

Der Grüne Turm

Zelená brána

na konci Mariánského náměstí

Blaserturm

Hlásná věž

v Kostelní ulici

Das Lederhaus

Kožedělný dům

sloužil obuvníkům.

Mehlsack

Věž zv. Mehlsack

Obranná věž zv.  Mehlsack nabízí za jasných dnů pohled na Bodamské jezero a Säntis.

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí