Wappen Nectiny

Nečtiny

Nečtiny a husitská tradice

Nečtiny jsou poprvé zmiňovány v. r. 1169 v listině krále Vladislava II. Jan Lucemburský postavil nad vsí kolem. 1330 rozsáhlý hrad Preitenstein, ves pod ním byla r. 1396 povýšena na městečko. Hrad sloužil jako opora královské moci, neboť ležel na významné spojnici mezi Prahou a Norimberkem.

V r. 1434 hrad nákladně opravil a opevnil Zbyněk z Kočova, mající jej v zástavě. Při sporu Zbyňka s Bradou z Nekmíře byl hrad pobořen. Po r. 1441 jej Gutštejnové obnovili a učinili z něj své hlavní sídlo. Když se však v r. 1506 vzbouřili proti králi, museli nečtinské panství vrátit královské komoře. V r. 1511 obnovil král Vladislav Jagellonský husity zničenou ves a znovu ji povýšil na městečko. V roce 1564 hrad vyhořel a zpustl. Dnes zůstaly na strmém kopci dochované vnější zdi hradu a paláce a chodba vedoucí do sklepení.

Nečtiny často měnily své majitele, kteří po sobě zanechali řadu kulturních památek. K nim patří i kostel sv. Jakuba Většího, vybudován roku 1290, zničen husity a později znovu obnoven. Zámek Nečtiny, který byl postaven nejprve v barokním slohu a v 19. století přebudován, má romantickou polohu uprostřed anglického parku. Kostel sv. Anny z roku 1450 byl zničen během třicetileté války a i on byl znovu obnoven. Z roku 1858 pochází Pohřební kaple sv. Terezie rodiny Mensdorf-Pouilly, posledních majitelů zámku Nečtiny.

 • Fels

  Zbytky hradu Preitenstein na strmém kopci

 • Durchbruch

  Původní zdivo hradu Preitenstein je dochováno jen na několika místech.

 • Wiese

  Mauzoleum je obklopeno zelení.

 • Im Inneren des Mausoleums

  Uvnitř mauzolea

informace

Obecního úřadu

Nečtiny 82

331 62 Manětín

Tel.: +42(0) 104 373 313

Email: obec@nectiny.cz
Internet: http://www.nectiny.cz/

Pamětihodnosti

Rathaus

Původně renesanční radnice

Regionalmuseum

Regionální muzeum Nečtiny

Die Kirche des Hl. Jakub

Kostel sv. Jakuba

Die Kirche der Hl. Anna

Kostel sv. Anny

Das Spital

Špitál

u kostela sv. Anny

Schloss

Zámek Preitenstein

Mausoleum

Mauzoleum

Nedaleko zámku se nachází Mauzoleum rodiny Mensdorf-Pouilly.

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí