Wappen Svamberk

Krasíkov / Hrad Švamberk

Krasíkov / Hrad Švamberk a husitská tradice

První zmínka o dnes již zaniklé osadě Krasíkov pochází z roku 1227. Osada  ležela pod hradem v místě, kde dnes najdeme dvorec Krasíkov. Hrad Krasíkov byl vybudován počátkem 13. století a v roce 1342 poprvé zmíněn v historických pramenech. Jak hrad Krasíkov samotný, tak i později celý šlechtický rod jeho majitelé přejmenovali v dobovém duchu na Schwanenberg (Labutí hora). V erbu měli stříbrnou labuť v červeném poli. Toto jméno bylo počeštěno na Švamberk. Švamberkové podporovali klášter minoritů ve Stříbře a i další kostely v okolí. Po vypuknutí husitské revoluce se přidali na stranu katolíků. Bohuslav ze Švamberka bojoval proti Janu Žižkovi v roce 1419 u Nekmíře a byl i u připojení Plzně ke katolickému táboru. Dobyl také Zelenou Horu, která byla obsazena kališníky. Za to ho král Zikmund odměnil vlastnictvím půdy na Nepomuku a Manětíně. To bylo také důvodem odvetného Žižkova tažení počátkem roku 1421. Husité dobyli kláštery Chotěšov a Kladruby, obléhali a útočili na Švamberk. Bohuslav ze Švamberka uznal bezvýchodnost situace a  nakonec začal vyjednávat s husity. Pouze díky Žižkově velkomyslnosti si zachoval život, byl ale na hradě zajat a později převezen do Příběnic. V žaláři změnil své smýšlení a již v roce 1422 vyhlásil své nepřátelství proti Rožmberkům. Vedl boje jako hejtman  husitské armády. Dlouho byl považován za Žižkova nástupce, v bitvě u Retzu ale podlehl svým zraněním.

Roku 1433 hrad Krasíkov vyhořel, byl ale zakrátko opět obnoven. Ve vřavě třicetileté války Švamberk zanikl. Švédové využívali po r. 1646 zpustlý hrad jako výchozí bod pro svá plundrování v okolí.

 

Zmínky o kapli, vybudované před hradem, najdeme již v roce 1342. Vyhořela roku 1644 a v roce 1710 byla přebudována do své nynější podoby. Byla místem posledního odpočinku pro více než třicet členů knížecího rodu Švamberků. Klid ale místu dopřán nebyl, hroby byly  vyrabovávány a znesvěceny. Tak skončil známý a mocný rod z Krasíkova-Švamberka. Kostel v současnosti prochází renovací, hradby byly zpevněny a byla zde umístěna vyhlídková plošina.

 • Luftbild

  Letecký pohled

 • Weg zur Ruine

  Doleva vede cesta přes vyzděný hradní příkop až ke zřícenině hradu Švamberk.

 • Reste der Burg

  Zbytky hradu a vstup do sklepení

 • Plattform

  Plošina hradu Švamberka poskytuje krásný výhled.

informace

Obec Kokašice

Kokašice 48

CZ-349 52 Konstantinovy Lázně
Tel.: +42(0)374 625570

Mobil: +42(0)724 182 571
Email: ou.kokasice@tiscali.cz
Internet: http://www.hrady.cz/?OID=186

Pamětihodnosti

Hof Krasikov

Dvůr Krasíkov

Pod zříceninou hradu Švamberk leží Dvůr Krasíkov

Fachwerk

Hrázděný dům

Historický hrázděný dům v Kokašicích byl původně součástí mlýna.

Kapelle

Kaple

Kaple, původně hrobka pánů ze Švamberka, byla obnovena v roce 1707. V roce 1880 byla připojena i věž.

Grabstätte

Pohřebiště pánů ze Švamberka

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí