Wappen Konstanz

Konstanz

Kostnice a husovská tradice

Z římského opěrného bodu „Constantia“ se v ranném středověku rozvinulo městské sídlo. Od 6. století do roku 1827 byla Kostnice sídlem největšího německého biskupství. Rozkvět zažívalo město od 10. do 15. století. Na tehdejší význam města ukazuje také to, že Kostnice byla v 15. století zvolena za místo konání Kostnického koncilu. Od roku 1414 do roku 1418 zde zasedali zástupci církví ze všech evropských zemí a zvolili roku 1417 Martina V. novým papežem. Roku 1527 se připojila Kostnice k reformaci.  Po vítězství protireformace  ztratilo roku 1548 město svoji říšskou svobodu a stalo se rakouským zemským městem. Díky blízko ležícím hranicím ke Švýcarsku zůstalo město ve 2. světové válce ušetřeno zničení.

Po příjezdu do Kostnice 3.11.1414 se Jan Hus ubytoval u vdovy Fidy. V jednom ze svých dopisů do Čech psal, že kvůli vysokým nákladům na ustájení koní v Kostnici poslal většinu koní a průvodce zpět k Ravensburgu a že si ponechal zdatného koně jménem Grabstyn, pro případ, až pojede naproti Zikmundovi. Dům v Husově ulici 64 byl dlouhé roky považován za místo, kde měl Hus strávit  poslední dny svého svobodného života. Proto se v tomto středověkém domě v Husově ulici nachází muzeum českého církevního reformátora Jana Husa. Poté, co byla ve městě rozšířena zvěst o jeho plánovaném útěku, byl Hus pozván do biskupského paláce, kde byl neprodleně zatčen. Od 6. prosince 1414 do 24. března 1415 byl Hus vězněn v kobce dominikánského kláštera. Kobka měla být v kulaté věži východního křídla vedle jídelny kláštera. Následovalo věznění na hradě Gottliebenu. Velmi zdrcený Hus byl krátce před začátkem svých slyšení, asi na konci května nebo začátku června 1415, převezen opět do Kostnice, a sice do františkánského kláštera. V tomto klášteře se konala tři slyšení. Dne 6.7.1415 byl doveden Jan Hus do kostnického Münsteru, kde se konalo 15. zasedání koncilu. Po odsouzení koncilem, který stanovil okamžité vykonání rozsudku, nastoupil Jan Hus cestu k hranici. Místo upálení Jana Husa se nacházelo za branami města. Byl veden Geltingerskou branou (vystavěna 1408, zbořena 1837) na volné prostranství směrem ke Gottliebenu. V roce 1603 byl v těchto místech vystavěn klášter kapucínů.  Od roku 1862 se na místě upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského nachází památník „Husův kámen“.

 • Blick vom Konzilsgebäude auf den Bodensee

  Pohled od budovy zvané Konzilhaus u Bodamského jezera

 • Münster

  Večerní atmosféra na kostnickém náměstí Münsterplatz

 • Bischofsplatz

  Kresba biskupského paláce  od Ludvíka Leinera, kolem roku 1886 (zdroj: Město Kostnice)

 • Bischofsplatz2

  Palác  na dnešním náměstí Münsterplatz (Ludvík Leiner, kolorovaná litografie kolem roku 1835, město Kostnice)

 • Münster alt

  Nejstarší pohled na Münster z roku 1472 (Beghard Dacher, zdroj: Město Kostnice)

 • Merian Konstanz

  Kostnice v roce 1633 podle Mattäuse Meriana (zdroj: Město Kostnice)

informace

Tourist-Information Konstanz GmbH

Bahnhofplatz 43

D-78462 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531 133030
Email: info@konstanz-tourismus.de
Internet: http://www.konstanz-tourismus.de/

Pamětihodnosti

Imperia

Socha „Imperia“

v přístavu Kostnice

Konzil

Budova koncilu

dřívější tržnice, dnes užívána k nejrůznějším akcím

Hus-Haus

Husův dům

v Husově ulici č. 64 je již více 200 let centrem památky na českého reformátora Jana Husa.

Schnetztor

Brána Schnetztor

patřila ke středověkému městskému opevnění.

Hussenstein

Husův kámen

připomíná od roku 1862 místo upálení Jana Husa.

Gedenkstein Hieronymus

Památný kámen

Jedna strana Husova kamene je věnována Jeronýmu Pražskému.

Schloss Gottlieben

Zámek Gottlieben (CH)

Akce

Džez

Džez v centru města

benefiční akce, 09.05.2020

Husuv dum

"Pravda v plamenech"

04.07.2020

Husuv dum

Památný den Jana Husa

04./05.07.2020

Muzejní slavnost

Muzejní slavnost

11.07.2020

Noční slavnost u jezera

Noční slavnost u jezera

08.08.2020

Wappen Konstanz

Kalendář akcí města
Kostnice

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí