Wappen Kohlberg

Kohlberg

Markt Kohlberg a husitská tradice

Vznik Kohlbergu spadá do první poloviny 12. století. Jméno dali místu uhlíři, působící u hory. Tehdy mělo město koňskou přepřahací stanici. Už v roce 1250 je Kohlberg zmíněn s vlastním soudním úřadem. Městský znak zapůjčený roku 1442 zobrazuje ve středu zuhelnatělou větev na bílém podkladě, pod ní zelený vrch a nahoře bílomodré bavorské kosočtverce. Po zavedení luteránského vyznání v obecním úřadu v roce 1542 museli Kohlberší několikrát měnit vyznání. Poloha na Zlaté stezce měla v období míru velké hospodářské výhody. V dobách války  však využívaly toto spojení také válečné strany, které přinášely do zemí a mezi lid kromě moru i další různá neštěstí.

Po zavedení duálního využívání budov v roce 1663 bylo v Kohlbergu 72 katolíků a 380 protestantů. Kohlberg leží na průsečíku třech „starých cest“. Ta nejstarší, tzv. „Jantarová cesta drahokamů“, probíhá ze severu na jih a propojuje jednu z mnoha tras Severního a Baltského moře s Adrií. „Vysoká cesta“ , jak už její název napovídá, jde východozápadním směrem na hřeben Kohlberských vrchů, které tvoří už odpradávna hranici k sousednímu zemskému okresu Amberg-Sulzbach.  Třetí ze „starých cest“ je „Zlatá stezka“. Poloha na Zlaté stezce měla v období míru velké hospodářské výhody. V dobách války však využívaly toto spojení také válečné strany, které přinášely do zemí a mezi lid kromě moru i další různá neštěstí.

 

Je doloženo, že tuto cestu využil  v roce 1414 český reformátor Jan Hus na své cestě na koncil do Kostnice. Hus se vypravil z Bärnau 5.10.1414 a do Sulzbachu dorazil 16.10.1414. Kde z 15. na 16. října přenocoval, není známo. V Hirschau však dodnes existuje pověst, že přenocoval právě tam. Ale Kohlberg měl zase oproti tomu koňskou přepřahací stanici a ubytovnu.

 • Blick auf Kohlberg

  Letecký pohled

 • Kilometerstein

  Kilometrovník na jižním okraji města Kohlberg

 • Hinweistafel

  Směrová tabule ke „Zlaté stezce“

 • Wegekreuz

  Kříž na „Zlaté stezce“

 • Kanalmännchen

  Mužík z kanálu

informace

Markt Kohlberg

Marktplatz 1

D-92702 Kohlberg

Tel.: +49 (0)9608 286
Email: marktkohlberg@gmail.com
Internet: http://www.kohlberg-opf.de/

Pamětihodnosti

Rathaus

Radnice

Die evangelische Nikolauskirche

Evangelický kostel sv. Mikuláše

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí